Mielipide ohjelmistopatenteista?

Otsikolla "Mielipide ohjelmistopatenteista?" lähetin iltapäivällä 2.6. kysymyksen kokoomuksen 19 eurovaaliehdokkaalle, joiden mielipiteistä en löytänyt mainintaa heidän www-sivuiltaan. Sähköpostiosoitteet otin Kokoomuksen eurovaaliehdokassivulta. 3.6. klo 11 olin löytänyt mielipiteen 8 ehdokkaalta 20:stä, ja kaikki näyttävät vastustavan ohjelmistojen patentointia. Jonkin verran on käsitteissä osalla hataruutta, mutta pääasia käy kuitenkin ilmi. 10.6. vielä Sirpa Pietikäinen vastasi.

Eri asia on, onko kysymykseni liian johdatteleva. Millaisia vastauksia olisin saanut, jos olisin esitellyt olevani Nokian tutkimuskeskuksesta, ja juuri pistäneeni eteenpäin kymmenen patenttihakemusta menetelmille ja liiketoimintamalleille?

Myöhemmin iltapäivällä huomasin, että samasta aiheesta oli lähtenyt liikkeelle euroopanlaajuinen kampanja, jossa on annettu täsmälliset kysymykset, joihin vastatessaan ehdokas joutuu tarkemmin määrittelemään kantansa: MEP Questionnaire. Viittaus tähän olisi ollut kysymyksessäni hyvä, mutta toisaalta vastauksia olisin varmaan saanut vielä vähemmän.

Kysymys kokonaisuudessaan on tämän sivun lopussa. Alla on yhteenveto vastauksista ja www-sivuilta löytyneistä mielipiteistä.

Jaakko Hyvätti

Vastaukset

Nimi Tekniset kommentit Vastaus tai mielipide
42 Heikki Autto Mielestäni ohjelmistopatentteja ei pitäisi ottaa käyttöön. Ohjelmistopatentit hidastavat kehitystä erityisesti pienten ja kasvuhakuisten yritysten osalta joten ne ovat erityisen haitallisia koko tietoyhteiskunnan kehitykselle.
43 Viivi Avellan
44 Seppo Huhta
45 Ville Itälä
46 Juha Kankkunen
47 Piia-Noora Kauppi En lähettänyt kysymystä, mielipide käy ilmi sivuilta ja aiemmasta toiminnasta. Esim. lehdistötiedote 26.2.2004: "Kauppi: 'Patenttiviidakko' uhkana pienyrityksille". kauppi.net
48 Pirjo Kemppi-Virtanen

Mielestäni lähdekoodi sinänsä ei saisi olla patentoitavissa, vaan se mitä sillä saadaan aikaan. Siis jos on keksitty jotakin oikeasti uutta. Patenttiviranomaisilla pitää olla riittävä ammattitaito, jotta yleisesti tunnettuja menetelmiä ja käytäntöjä ei voi suojata patentilla rahastusmielessä niinkuin nyt on esim. USA:ssa käynyt.

Tosin kun asiaa pohtii pidemmälle taitaisivat "vahingot" minimoitua, jos patentteja ei myönnettäisi.

49 Riikka Kervinen
50 Eija-Riitta Korhola

Vastustan direktiiviä henkeen ja vereen ja voit luottaa että teen kaikkeni sen kaatamiseksi. Tein parhaani jo ensimmäisessä käsittelyssä ja hankin lisää joukkoja vastaisuudessa.

Kiina-ilmiön kansasa kamppailevassa Euroopassa olisi sulaa hulluutta tappaa meidän innovatiiviset yrityksemmekin kaiken muun lisäksi.

51 Jukka Kuoppamäki
52 Marianne Marenk ... Joka tapauksessa en kannata ohjelmisto-patenttia, se sitoo liiaksi pieniä ja keskikokoisia IT-alan yrittäjiä ja vaarantaa heidän olemassaolonsa.
53 Antti Niemi-Aro
54 Antti Nieminen
55 Heikki Palkkimäki
56 Sirpa Pietikäinen Tiedote 16.4.04: ... Suomen on ministerineuvoston käsittelyssä linjattava kantansa niin, että jo tehdyt parlamentin linjaukset otetaan vakavasti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hallituksen on asetuttava ohjelmistopatenttien kieltämisen kannalle, Pietikäinen vaati.
57 Juha-Pekka Ripatti

olet toinen henkilö, joka kysyy lähes samaa asiaa minulta. Selvitin itselleni, mistä on kysymys ja tilanne lienee tämä.

EU on aikaisemmin ollut sillä kannalla, että esimerkiksi Microsoftin tulisi julkistaa ainakin osa lähdekoodistaan. Viime vuoden syksyllä europarlamentti käsitteli direktiiviehdostusta, jolla olisi rajattu tietokoneohjelmien patentoimista.

Kuinka ollakaan, EU:n neuvosto on hyväksynyt toukokuussa ohjelmistopatentit mahdollistava direktiivin. Toisin sanoen talven ja kevään aikana direktiivin sisällössä tapahtui merkittävä muutos.

Vaikka ymmärränkin, että keksijä tulisi saada nauttia työnsä hedelmistä esimerkiksi patentin kautta niin tässä asiassa olen kuitenkin avoimen lähdekoodin kannalla.

58 Lea Saukkonen
59 Eva-Riitta Siitonen Mielestäni nykyinen Euroopan parlamentti teki ohjelmistopatenttidirektiivin osalta järkevän päätöksen. Parlamenttihan lähti tosiaan siitä, ettei puhtaille ohjelmistoille voitaisi enää myöntää patentteja ja halusi siten tukea vapaan ohjelmistotyön kehitystä. Olen valmis, mikäli minut Euroopan parlamenttiin valitaan, puolustamaan tätä parlamentin kantaa.
60 Tanja Solehmainen Päivitin juuri tänään nettisivujani, joten sieltä löytyy kommenttini myös ohjelmistopatentista. Aihe onkin ollut kysytty! Toivottavasti ehdit käydä vilkaisemassa, mutta lyhyesti totean tässä, että en ole ohjelmistopatenttien kannalla.
61 Alexander Stubb Sähköpostiosoite ei toiminut: mx5.sjr.fi.: alex@... User unknown

Lähetetty kysymys

Mielipide ohjelmistopatenteista?

Hei!

Yrittäessäni valita ehdokasta eurovaaleissa olen yrittänyt etsiä tietoa Kokoomuksen ehdokkaiden mielipiteistä ohjelmistojen ja liiketoimintamenetelmien patentoinnista. En kuitenkaan ole löytänyt, joten ajattelin kysyä asiaa.

Suomen nykyisessä patenttilaissa sekä Euroopan patenttisopimuksessa (EPC) tietokoneohjelmien, matemaattisten menetelmien, algoritmien ja liiketoimintamenetelmien patentointi on kielletty. EU-komissio kuitenkin on tehnyt direktiiviesityksen, jossa USA:n tavoin näitä voi patentoida. Europarlamentin ensimmäisessä käsittelyssä viime syksynä hyväksymät tarkistukset korjasivat esityksen suunnan, mutta nyt useat jäsenmaat ovat päättäneet ajaa näiden päätösten yli ja ajaa direktiiviä alkuperäisessä muodossaan eteenpäin.

Minulle ohjelmistoalan yrittäjänä tämä on tärkeää, koska tietokoneohjelmia on nykyään lähes mahdotonta tehdä ilman, että tietämättään rikkoo jo tällä hetkellä voimassa olevia USA:laisia patentteja. Jos yritys, joka on haalinut näitä 'itsestäänselvyyspatentteja' itselleen ottaa pienen kilpailevan ohjelmistoyrityksen silmätikukseen, löytyy yleensä aina jotain jolla kilpailijan saa tuhottua. Tämä kohtalo odottaa mitä tahansa suomalaista tai eurooppalaista yritystä, jos se kasvaa tarpeeksi merkittäväksi, jos ohjelmistopatentit sallitaan.

Haluaisinkin kysyä, mikä on teidän mielipiteenne ohjelmistopatenteista, ja pitäisikö niitä komission mielipiteen mukaisesti myöntää vai europarlamentin mielipiteen mukaisesti ei?

Jaakko Hyvätti