21.10.1999

Ulkoista sinäkin...

...vaikka kaikki sisuskalusi, mutta se ei kyllä auta yhtään.

Jos on resurssipulaa, jos on vaikeuksia suurten tietojärjestelmäkustannusten kanssa, jos on ongelmia järjestelmien ylläpidossa ja uusien suunnittelussa, niin ulkoista vain, mutta se ei auta mitään.

Tietojärjestelmät ovat nykyään selkäranka ja koko olemassaolon perusta yrityksille. Näin jo pitkään on ollut sisäisesti, on sitä tunnustettu tai ei, ja nyt myös ulkoisesti. Siis rajapintana muuhun maailmaan, asiakkaisiin ja toimittajiin. Liiketoiminta määritellään tietojärjestelmään ja tuotannollinen toiminta rakentuu sen ympärille. Työpöydät toimistossa eivät määrittele yritystä, eivät myöskään sen johtajat suoraan, vaan tietojärjestelmät.

En siis sano, että tietojärjestelmät ovat tärkeitä yritykselle, vaan että ne ovat yritys.

Nyt päästään takaisin asiaan: ulkoistamiseen. Ulkoistaisitko sinä pernaasi? Tai verenkiertoasi? Kuitenkin suuretkin yritykset yrittävät juosta näennäisten säästöjen perässä yrittämällä ulkoistaa keskeisiä toimintojaan. Koko olemassaolonsa perustaa. Mitä tästä seuraa? Uusia rajapintoja itse yrityksen ja sen omien sisuskalujen välille. Tietokatkoksia, venyviä toimitusaikoja, vaihtelevia vastuuhenkilöitä, byrokratiaa, epäselvyyksiä. Moninkertaista työtä verrattuna siihen, että toiminnot toteutetaan näennäisen kalliisti, mutta kuitenkin hyvin yritykseen integroidulla omalla työvoimalla.

Mitä yritykset pelkäävät kun ne eivät voi hankkia itselleen, vaikka pientäkin määrää, omaa osaamista? Tehottomuutta, asiantuntemattomuutta, ylikapasiteettia, resurssipulaa, pieleen mennyttä rekrytointia? Kaikkea tätä onkin luvassa, mutta näitä ongelmia on paljon helpompi kontrolloida läheltä. Sen sijaan koskaan ei voi tietää mitä tapahtuu järjestelmätoimittajan kulissien takana. Ja se on aina kaikkea tätä.

Osta tuotteita, osta palvelua, mutta älä ulkoista järjestelmiä.


Jaakko Hyvätti, Jaakko.Hyvatti@iki.fi, +358 40 5011222