24.8.1999

Vuosi 10000 -ongelma

Vuosi 2000 -ongelma on kohta takanapäin, mutta suuresta kohusta huolimatta mitään erityistä ei ole opittu. Ohjelmistojen laadusta ei vieläkään ole mitään hajua - jos vaikka vuosiluvut tulevatkin taas vähän aikaa olemaan kunnossa, kaikki 'hyötyohjelmistot' kaatuvat edelleen kerran päivässä, tai useammin yli yhden sivun dokumenteilla, windows-koneita pitää elvyttää kerran vuorokaudessa ja täyden uudelleenasennuksen huoltoväli on alle kuusi kuukautta.

Myöskään ajan käsittelystä ei opittu mitään. Suureen ääneen on toitotettu kuinka ikävä asia oli, että aikanaan säästettiin tilaa ja ilmoitettiin vuosiluvut kahdella numerolla, ja kuinka alusta alkaen olisi pitänyt käyttää neljää numeroa. Hah! Ei tosiaankaan ole opittu mitään.

Sillä vuosi 10000 on jo kulman takana. Meidän pitäisi olla jo tottuneita ajatukseen, että vuosituhannet vaihtuvat kuitenkin aika usein ja vieläpä yllättäen, eivätkä ole olleenkaan niin ihmeellisiä tapahtumia. Muina miehinä ylitämme maagisen rajan, mutta sen jälkeen unohdamme taas, että tapahtuma ei ole ainutkertainen. Ohjelmistot, ratkaisut, standardit, menetelmät.. kaikki heijastelevat käsitystä, että sivilisaatiomme loppuu vuonna 9999. Viisi numeroa vuosiluvussa! Ei ei, emme voi käyttää silloin näitä samoja ohjelmia enää silloin. Ei, kyllä tämä on jo historiaa siinä vaiheessa. Ei, eihän korjattavien ohjelmistojen määrä voi olla kovin suuri.

Miten kävi 60- ja 70-luvulla tehtyjen ohjelmistojen? Oliko niitä ehditty korjata? Oliko kaikkia järjestelmiä poistettu käytöstä? Oliko korjattavia komponentteja helppo löytää? Luuletteko, että vuonna 9999 tilanne on yhtään sen helpompi?

Jokainen vastuullinen organisaatio aloittaa vuosi 10000 -ongelmaan valmistautumisen jo nyt. Organisaatioissa tulee olla ainakin yksi vastuullinen projektipäällikkö huolehtimassa kaikkien ohjelmistojen ja menetelmien toimivuudesta vuoden 10000 jälkeen. Projektiryhmään tulee varata riittävästi resursseja, jotta päälliköllä olisi tarpeeksi tekemistä voimavarojen jakamisessa ja toiminnan aikatauluttamisessa. Projektiryhmällä tulee olla valtuudet puuttua suunnitteluun, testaukseen ja tuotannon järjestelyyn koko organisaation laajuudelta ja kaikkien muiden projektien osalta. Parhaat tulokset saavutetaan, jos kaikki muut osastot raportoivat säännöllisesti vuosi 10000 -ryhmälle, esimerkiksi viikottain.

Kysymys ei ole laajuudeltaan mistään pienestä ongelmasta. Vuoden 2000 ongelmat ratkaistiin kuitenkin muutaman vuoden työpanoksella - aikaahan ongelmaan valmistautumiseen ei ole ollut kuin 50 vuotta ja suurimmassa osassa organisaatioita vuosituhatprojektit ovat olleet käynnissä vasta vuodesta 1997, joten käytettäviä ihmisresursseja ei ole ollut kovin paljoa ja panos on väistämättä jäänyt vähäiseksi. Sen sijaan nyt ennen vuotta 10000 jäljellä olevana 8000 vuotena voidaan ongelman torjumiseen käyttää huomattavasti enemmän resursseja - sekä pidemmän aikavälin että maapallon väestönkasvun ansiosta. Jos vuosi 2000 -ongelman kustannukset arvioidaan keskimääräisessä kansainvälisessä yrityksessä 250 mijoonaksi dollariksi kolmen vuoden aikana, ja oletetaan väestönkasvun pysähtyvän planeetan ravintotuotannon asettamaan n. 12 miljardin rajaan eli nykyisestä kaksinkertaiseksi, vuosi 10000 -projektin kustannukset voidaan arvoida 1300 miljardiksi dollariksi organisaatiota kohden.

Kyse ei ole siis mistään pienestä ongelmasta, ja parasta onkin, että tämä ymmärretään yrityksissä mahdollisimman varhain. Tämän laajuisen tehtävän kimppuun käymisessä ei ole aikaa viivytellä hetkeäkään!


Jaakko Hyvätti, Jaakko.Hyvatti@iki.fi, +358 40 5011222