KanSat - >> 2

1. KanSat herää

Miksi tällainen hanke?

Viitteissä mainituissa aikaisemmissa pallohankkeissa on saatu aikaan todella upeita kuvia ja videoita, jotka onnistuivat minut innostumaan asiasta. Heti tulee mieleen, että tällaisia kuvia haluan ottaa myös Suomesta, Helsingin ympäristöstä jne. En tiedä mitä tällaisella kuvamateriaalilla tekisin, mutta itse sen saaminen aikaan on mielenkiintoista ihan pelkästään.

Muiden kokemuksia lukiessa tulee aina tietenkin mieleen monia parannuksia. Muutaman kuukaudenkin vanhan projektin jälkeen on markkinoille aina tullut uusia laitteita, joilla homma on edelleen helpompi ja saa enemmän aikaan halvemmalla. Kun joku on jo kertaalleen löytänyt perusongelmat ja löytänyt ratkaisun, joka toimii, on helppoa ja mielenkiintoista lähteä omilla uusilla ideoilla kehittämään sitä eteenpäin.

Tässä hankkeessa olen suunnitellut käytettäväksi normaalia x86-arkkitehtuurin Linux-tietokonetta lentotietokoneena, ja tämän takia myös kiinnitän lennon aikana käytettävään ohjelmistoon paljon huomiota. Koska haluan hankkia mahdollisimman paljon tarkkaa kuvamateriaalia lennolta, olen suunnitellut kovalevyn käyttämistä mediana. Tätä en tiedä suunnitellun missään muualla.

Mekaanisista kehityskohteista laskeutumisvarjon ohjailu tuntuu mielenkiintoiselta alueelta, koska esimerkiksi säähavaintolaitteistojen takaisinsaaminen tällaisella menetelmällä olisi suuri edistysaskel säähavaintojen infrastruktuurille maailmanlaajuisesti.

Pallon heliummäärän kontrollointi venttiilillä on idea, jonka avulla ehkä pallo voitaisiin säästää, sitä voitaisiin itsessään käyttää ehkä laskuvarjon tilalla ja yhden laukaisun kustannukset saataisin pienenemään paljon. Myös laitteiston ja erityisesti laskeutumisen ohjauksen testaus pienemmissä korkeuksissa onnistuisi helpommin.

KanSat - >> 2
Takaisin kotisivulle