KanSat - 1 << - >> 3

2. KanSat eteenpäin

Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

Kaikkien mainittujen tutkimuskohteiden ja ideoiden kehittely loppuun asti on tietenkin lopullinen tavoite, tai ainakin sen saaminen selville, onko niistä mihinkään. Kuitenkin jotta päästään lyhyessä ajassa johonkin todelliseen päämäärään, tavoite pitää asettaa sellaiseksi, että se nykyisellä tekniikalla on toteutettavissa arvioitavissa olevalla työmäärällä. Myöskin osatulokset, esimerkiksi valmiin hyötykuorman rakentaminen ja ohjelmiston testaus ovat hyviä saavutuksia vaikka itse pallon lähettämiseen ei heti löytyisi voimavaroja.

Kuivaharjoitteluvaihe

Ensimmäistä tavoitetta kutsun kuivaharjoitteluksi. Sitä varten pitäisi suunnitella ja koota lentotietokone, joka sisältää GPS-laitteen, APRS-paikkatietolähettimen, kameran ja joitan säähavaintolaitteita, sekä ohjaimia mekaanisille toiminnoille. Lentotietokoneen ohjelmistoa voi suunnitella ja testata tällä laitteistolla jo täysin. Testausta varten kirjoitetaan tarvittavien komponenttien emulaattoreita myös, esimerkiksi lentoa simuloiva GPS-vastaanotin.

Kuivaharjoitteluvaiheen kustannukset ovat tarpeeksi pienet, jotta kuka tahansa pystyy hankkimaan riittävän laitteiston. Sen lisäksi monimutkaisin asia, ohjelmiston kirjoittaminen, onnistuu ilman mitään laitteistoa. Tavoitteena onkin saada aikaan yhteisö, joka kirjoittaa ohjelmistoa SourceForge-projektina.

Leijatestivaihe

Leijatestillä tarkoitan sitä, että lentotietokone ja mahdollisimman monta suunnitelluista antureista ja lisälaitteista ripustetaan leijaan ja näin saadaan ne nostettua jonkin verran irti maasta. Samalla voidaan testata laskuvarjojakin. Leijatesti antaisi jonkinnäköisen konkreettisen lyhyen ajan tavoitteen jolla voi hankkeen mielenkiintoa lisätä ja motivaatiota pitää yllä.

Leijatestiä varten tietokoneen tulee saada virtansa akusta. Tämä vaatii siis virtalähteen suunnittelun ja rakentamisen ensin.

KanSat - 1 << - >> 3
Takaisin kotisivulle